Dianka

 

Dianka and the Slovak folk children´s costume of region Piešťany / Dianka a  
Slovenský detský dievčenský kroj z regiónu mesta Piešťan.

  
  

5 komentárov: